Take Two S01E09 FRENCH HDTV 313.7 Mo 257 161
Take Two S01E08 FRENCH HDTV 317.0 Mo 269 156
Take Two S01E07 FRENCH HDTV 359.2 Mo 90 5
Take Two S01E06 FRENCH HDTV 350.9 Mo 100 4
Take Two S01E05 FRENCH HDTV 359.1 Mo 63 3
Take Two S01E04 FRENCH HDTV 345.7 Mo 81 3
Take Two S01E03 FRENCH HDTV 316.6 Mo 60 5
Take Two S01E02 FRENCH HDTV 317.9 Mo 62 5
Take Two S01E01 FRENCH HDTV 317.3 Mo 90 10
Take Two S01E13 VOSTFR HDTV 350.5 Mo 20 4
Take Two S01E12 VOSTFR HDTV 333.8 Mo 13 4
Take Two S01E11 VOSTFR HDTV 350.7 Mo 24 0
Take Two S01E10 VOSTFR HDTV 363.1 Mo 18 1
Take Two S01E09 VOSTFR HDTV 337.8 Mo 26 1
Take Two S01E08 VOSTFR HDTV 371.3 Mo 21 0
Take Two S01E07 VOSTFR HDTV 374.5 Mo 25 2
Take Two S01E06 VOSTFR HDTV 350.6 Mo 27 0
Take Two S01E05 VOSTFR HDTV 372.9 Mo 21 3
Take Two S01E04 VOSTFR HDTV 327.5 Mo 24 3
Take Two S01E03 VOSTFR HDTV 374.5 Mo 28 6
Taken (2017) S02E16 FINAL FRENCH HDTV 350.5 Mo 25 2
Taken (2017) S02E15 FRENCH HDTV 347.3 Mo 15 3
Taken (2017) S02E14 FRENCH HDTV 350.5 Mo 17 6
Take Two S01E02 VOSTFR HDTV 329.8 Mo 19 4
Taken (2017) S02E13 FRENCH HDTV 362.9 Mo 27 2
Taken (2017) S02E12 FRENCH HDTV 365.3 Mo 24 3
Taken (2017) S02E11 FRENCH HDTV 350.4 Mo 26 9
Taken (2017) S02E10 FRENCH HDTV 350.4 Mo 20 4
Taken (2017) S02E09 FRENCH HDTV 350.7 Mo 19 5
Taken (2017) S02E16 FINAL VOSTFR HDTV 358.5 Mo 19 3
Take A Mic - Avant-gardistes 2018 119.4 Mo 33 0
Take Two S01E01 VOSTFR HDTV 350.6 Mo 39 5
Taken (2017) S02E15 VOSTFR HDTV 354.0 Mo 19 0
Taken (2017) S02E14 VOSTFR HDTV 356.5 Mo 14 3
Taken (2017) S02E13 VOSTFR HDTV 348.2 Mo 12 3
Taken (2017) S02E08 FRENCH HDTV 350.7 Mo 27 10
Taken (2017) S02E07 FRENCH HDTV 350.5 Mo 21 2
Taken (2017) S02E12 VOSTFR HDTV 362.2 Mo 14 3
Taken (2017) S02E06 FRENCH HDTV 350.6 Mo 27 2
Taken (2017) S02E05 FRENCH HDTV 350.7 Mo 30 2
Taken (2017) S02E04 FRENCH HDTV 350.5 Mo 20 5
Taken (2017) S02E03 FRENCH HDTV 350.5 Mo 23 4
Taken (2017) S02E02 FRENCH HDTV 350.6 Mo 20 3
Taken (2017) S02E01 FRENCH HDTV 350.5 Mo 13 0
Taken (2017) S02E11 VOSTFR HDTV 348.9 Mo 11 3
Taken (2017) S02E10 VOSTFR HDTV 312.6 Mo 12 3
Taken (2017) S02E09 VOSTFR HDTV 363.7 Mo 13 3
Taken (2017) S02E08 VOSTFR HDTV 364.5 Mo 9 2
Taken (2017) S02E07 VOSTFR HDTV 335.5 Mo 11 3
Taken (2017) S02E06 VOSTFR HDTV 350.3 Mo 10 3